Samdriften, hvad er det?

Samdriften

Vestergården 1 er medlem af Samdrift Herlev Midt.

Samdrift Herlev Midt er en sammenslutning af 5 selvstændige boligafdelinger i Herlev, der er gået sammen omkring driftspersonale til at holde deres ejendomme og tilhørende områder.

De øvrige boligafdelinger er:

Vestergården 3, der er en mindre afdeling bestående af 33 lejemål, ligger i forlængelse af Vestergården 1’s blok 6, som ligger ud til Herlev Hovedbibliotek.

Herlev Skole, der ligger lige over gaden fra Vestergården 1, og hvori salen ligger, som vi benytter til vores afdelingsmøder, har 53 lejemål. Det er ældreboliger, som alle kun kan søges igennem kommunen.

Herlev Torv, der er placeret op ad centret i Bygaden på Herlev Torv. Her er blot 14 lejligheder. Denne boligafdeling har i nogle år været præget af ombygningen af centret. Der er stadig lidt usikkerhed om, hvorvidt afdelingens lejligheder kan bevares, og i skrivende stund er de fleste af de oprindelige beboere blevet genhuset. Afdelingen benyttes derfor lige nu til at huse midlertidige beboere fra andre afdelinger, hvor der finder renovering sted. Herlev Torv og Herlevgårdsvej har fælles bestyrelse.

Herlevgårdsvej har 36 lejemål. Afdelingen, ligger på Herlevgårdsvej ved siden af Herlev Medborgerhus, er nyrenoveret, hvor en del af afdelingens tidligere små lejligheder er lagt sammen til 18 større og tidsvarende, mens de øvrige lejligheder er bevaret i deres oprindelige form. Herlev Torv og Herlevgårdsvej har fælles bestyrelse.

Os selv – Vestergården 1 – består som bekendt af 186 lejemål fordelt over 7 blokke med etageboliger. Vi er ubetinget samdriftens største afdeling. 

Servicekontoret, som betjener alle os 5 afdelinger – Samdriften – ligger placeret i Vestergården 1 på 1. sal på Herlev Bygade 74A. Vi har været i samdrift med de nuværende afdelinger siden 1. januar 2015.

I begyndelsen benyttede Samdriften den butik, som Vestergården 1 havde indrettet som Servicebutik, men det var tydeligt, at efter udvidelsen fra de tidligere 3 ansatte til de nuværende 6, blev lokalerne for små og faciliteterne for lidt og for dårlige. Da den lokale læge gik på pension, og da hans lokaler ikke opfyldte nutidige standarder for en lægepraksis, var det naturligt, at vi i stedet indrettede den tidligere lægepraksis til et nyt Servicekontor.

Vores personale består af 

 • Driftsleder, Christian Moss Christensen (tiltrådt 15/12-2021 efter Dennis Romar).  
 • Driftssekretær, Louise Vallentin Hamann (der også styrer Herlev Syd, så vi deles om hendes løn med dem).
 • Driftsmedarbejder, Marek Normind, som fortrinsvis sidder på kontoret med administrative opgaver, men også træder til i marken, når der er behov derfor,
 • 2 servicemedarbejdere, Martin og Richard.

Oprindeligt – forinden samdriften – havde hver af de 4 andre afdelinger ½ mand til rådighed i deres afdeling til at tage sig at det driftsmæssige, og dermed var de afhængige af mandskab fra andre afdelinger. Med samdriften, hvor personalet er bragt sammen, varetages alle opgaver fra centralt hold, men med fortrinsvis den eller de samme personer til at varetage arbejdet i de enkelte afdelinger. Hvis der skal laves ekstra, eller hvis der er noget arbejde, der bedre kan gennemføres som holdarbejde, så kan man sende flere arbejdere af sted til at løse opgaven. Ligeledes er det en stor fordel ved sygdom og ferier, hvor beboerne ikke kommer til at mærke det i samme omfang, fordi der er andet personale i samdriften, som vil kunne træde til.

Man kan altid træffe personalet på vores Servicekontor ved enten at ringe på tlf. 44 94 21 50 mellem kl. 9 og 10 på hverdage, eller for den sags skyld på alle tider af døgnet, hvor det er muligt at indtale en besked til en telefonsvarer. Telefonsvareren bliver aflyttet flere gange dagligt.

Man kan også maile til Servicekontoret på herlevmidt@kab-bolig.dk

Eller man kan gå ind på sin app på telefonen, Mig og min bolig. Desværre kan den kun downloades til de nyeste mobiler. 

”Mig og min bolig” er praktisk, fordi man her har 

 • mulighed for både at ringe og skrive til Servicekontoret, 
 • man kan se de papirer, som Servicekontoret har bragt ud til boligerne,
 • man kan finde love og regler for afdelingen
 • der er bestyrelsesreferater og afdelingsmødereferater
 • der er organisationsbestyrelsesreferater
 • akutliste, hvis man i nødstilfælde skal have fat i en håndværker i en weekend
 • og man kan melde om en skade og følge dens forløb fra modtagelse til den er udført.

Demokratiet i samdriften

Hver af de 5 afdelinger i Samdrift Herlev Midt er selvstændige afdelinger, med deres egne bestyrelser (hvoraf dog som nævnt, at Herlev Torv og Herlevgårdsvej har fælles bestyrelse).

Fire gange om året samles 2 repræsentanter fra hver af bestyrelserne i samdriften til et fælles samdriftsmøde. Heri deltager driftslederen. Han fortæller om begivenheder og forløb i driften siden sidste møde, og de enkelte afdelinger supplerer med problematikker fra deres afdelinger. Ligeledes beretter de enkelte afdelinger om udviklinger og forhold i deres afdelinger, som kan have de andres interesse. Siden samdriftens start er man også gået sammen om flere ting, ligesom man benytter hinanden som sparringspartnere omkring forhold og udviklinger. Endelig, men ikke mindst, er det også til samdriftsmøderne, at regnskab og budgetter præsenteres og diskuteres.

Hver afdeling har vetoret i forhold til beslutninger i samdriften, som koster penge. På den måde undgår vi, at der er noget, som bliver trukket ned over hovederne på nogen, og som de ikke økonomisk kan bære.